Zorgcontinuüm en beslisboom

Alle protocollen van Prodia kaderen in het zorgcontinuüm met de 4 fases:

Het zorgcontinuüm geeft handvatten aan scholen om zorg voor leerlingen kwaliteitsvol uit te bouwen. Het is bedoeld ter ondersteuning en inspiratie.

De school is verantwoordelijk voor de invulling van Fase 0 en Fase 1. De Pedagogische Begeleidingsdienst (PBD) en het CLB kunnen hierbij ondersteuning bieden. Het CLB neemt bij het HGD- traject in Fase 2 de regie op in nauwe samenwerking met leerling, ouders en school.

De beslisboom leidt je door de verschillende fases van het zorgcontinuüm, zoals beschreven in het Algemeen Diagnostisch Protocol.