Cognitief sterk functioneren

Het Specifiek Diagnostisch Protocol bij Cognitief sterk functioneren is onderverdeeld in vijf belangrijke delen:

  • Brede basiszorg: Hoe kan een school elke leerling kansen geven om zich op cognitief vlak op eigen tempo te ontwikkelen?
  • Verhoogde zorg: Hoe kan een school omgaan met leerlingen die extra cognitieve uitdagingen nodig hebben?
  • Uitbreiding van zorg: Wanneer en hoe loopt een CLB een handelingsgericht diagnostisch traject bij een leerling die cognitief sterk functioneert?
  • Theoretisch deel: Uit welke theoretische achtergrond over cognitieve ontwikkeling en cognitief sterk functioneren kan ik putten om zorg te bieden aan leerlingen?
  • Bijlagen: Welke concrete tools of bijkomende informatie kunnen handig zijn? (Zie Materialendatabank, kies voor type materiaal 'bijlage' en protocol 'Cognitief sterk functioneren')

 

Aanvullingen

 

Aan de slag

 

Links