Gedrag & Emotie

Het Specifiek Diagnostisch Protocol Gedrag en Emotie is onderverdeeld in vijf belangrijke delen:

 • Brede basiszorg: Hoe kan een school elke leerling kansen geven om zich op gedragsmatig en emotioneel vlak op eigen tempo te ontwikkelen?
 • Verhoogde zorg: Hoe kan een school omgaan met leerlingen die meer zorg nodig hebben op vlak van gedrag en/of emoties?
 • Uitbreiding van zorg: Wanneer en hoe loopt een CLB een handelingsgericht diagnostisch traject bij een leerling met gedrags- en/of emotionele problemen?
 • Theoretisch deel: Uit welke theoretische achtergrond over
  • kinderen en jongeren in ontwikkeling
  • aandacht/werkhouding en ADHD,
  • sociale communicatie en interactie en ASS,
  • gedragsproblemen en -stoornissen,
  • stemmingsproblemen en depressieve stoornissen,
  • angstproblemen en -stoornissen

kan ik putten om zorg te bieden aan leerlingen?

 • Bijlagen: Welke concrete tools of bijkomende informatie kunnen handig zijn? (zie Materialendatabank, kies voor type materiaal 'Bijlage' en protocol 'Gedrag & Emotie')

Het Individueel aangepast curriculum (Hoe wordt de zorg uitgebouwd voor een leerling met een verslag?) komt niet aan bod in het protocol. Hiervoor verwijzen we door naar Fase 3 van het Algemeen Diagnostisch Protocol.

 

Aanvullingen

 

Aan de slag