Protocollen

Het Algemeen Diagnostisch Protocol loopt als een rode draad door de specifieke diagnostische protocollen.