Motoriek

Het Specifiek Diagnostisch Protocol Motoriek is onderverdeeld in vijf belangrijke delen:

  • Brede basiszorg: Hoe kan een school elke leerling kansen geven om zich op motorisch vlak op eigen tempo te ontwikkelen?
  • Verhoogde zorg: Hoe kan een school omgaan met leerlingen die meer zorg nodig hebben op motorisch vlak?
  • Uitbreiding van zorg: Wanneer en hoe loopt een CLB een handelingsgericht diagnostisch traject bij een leerling met motorische problemen?
  • Theoretisch deel: Uit welke theoretische achtergrond over motorische ontwikkeling, motorische problemen en stoornissen kan ik putten om zorg te bieden aan leerlingen?
  • Bijlagen: Welke concrete tools of bijkomende informatie kunnen handig zijn? (zie Materialendatabank, kies voor type materiaal 'bijlage' en protocol 'Motoriek')

Het Individueel aangepast curriculum (Hoe wordt de zorg uitgebouwd voor een leerling met een verslag?) komt niet aan bod in het protocol. Hiervoor verwijzen we door naar fase 3 van het Algemeen Diagnostisch Protocol.

 
Aanvullingen

 

Aan de slag

  • Diagnostische fiches, leeswijzers, inspiratielijsten en andere materialen rond de protocollen zijn te vinden in de materialendatabank. Kies voor protocol 'Motoriek' en naargelang wat je zoekt filter je op type materiaal, denkkader, doelgroep en/of fase van het zorgcontinuüm
  • Vaak gestelde vragen

 

Links