Cognitief zwak functioneren

Het Specifiek Diagnostisch Protocol bij Cognitief zwak functioneren en Verstandelijke Beperking is onderverdeeld in zes belangrijke delen:

  • Brede basiszorg: Hoe kan een school elke leerling zoveel mogelijk kansen geven om zich op cognitief vlak op eigen tempo te ontwikkelen? 
  • Verhoogde zorg: Hoe kan een school omgaan met leerlingen die meer zorg nodig hebben op cognitief vlak?
  • Uitbreiding van zorg: Wanneer en hoe loopt een CLB een handelingsgericht diagnostisch traject bij een leerling die intellectueel en/of adaptief zwak functioneert?
  • Individueel aangepast curriculum: Hoe wordt de zorg uitgebouwd voor een leerling met een verslag?
  • Theoretisch deel: Uit welke theoretische achtergrond over cognitieve en adaptieve vaardigheden en over verstandelijke beperking kan ik putten om zorg te bieden aan leerlingen?
  • Bijlagen: Welke concrete tools of bijkomende informatie kunnen handig zijn? (zie Materialendatabank, kies voor type materiaal 'bijlage' en protocol 'Cognitief zwak functioneren')

 

Aanvullingen

 

Aan de slag

 

Links