Spraak & Taal

Het Specifiek Diagnostisch Protocol Spraak en Taal is onderverdeeld in vijf belangrijke delen:

  • Brede basiszorg: Hoe kan een school elke leerling kansen geven om zich op vlak van taal en spraak op eigen tempo te ontwikkelen?
  • Verhoogde zorg: Hoe kan een school omgaan met leerlingen die meer zorg nodig hebben op vlak van taal en spraak?
  • Uitbreiding van zorg: Wanneer en hoe loopt een CLB een handelingsgericht diagnostisch traject bij een leerling met taal en/of spraakproblemen?
  • Theoretisch deel: Uit welke theoretische achtergrond over de taal- en spraakontwikkeling, taal- en spraakproblemen en -stoornissen kan ik putten om zorg te bieden aan leerlingen?
  • Bijlagen: Welke concrete tools of bijkomende informatie kunnen handig zijn? (zie Materialendatabank, kies voor type materiaal 'bijlage' en protocol 'Spraak en taal')

Het Individueel aangepast curriculum (Hoe wordt de zorg uitgebouwd voor een leerling met een verslag?) komt niet aan bod in het protocol. Hiervoor verwijzen we door naar fase 3 van het Algemeen Diagnostisch Protocol.

 

Aanvullingen

 

Aan de slag

  • Diagnostische fiches, leeswijzers, inspiratielijsten en andere materialen rond de protocollen zijn te vinden in de materialendatabank. Kies voor protocol 'Spraak en taal' en naargelang wat je zoekt, filter je op type materiaal, denkkader, doelgroep en/of fase van het zorgcontinuüm.
  • Vaak gestelde vragen

 

Links