Samen fase 0 en 1 versterken

Een sterke brede basiszorg en verhoogde zorg is essentieel voor sommige leerlingen en gunstig voor alle leerlingen. Op deze pagina bundelen we een aantal toegankelijke materialen om hierrond te werken. Gebruik die bij voorkeur samen met je collega’s en onderwijspartners waarmee je samenwerkt binnen fase 0 en 1. Zo bouwen jullie constructief samen aan een nog betere leerlingenbegeleiding op school.

 

Alles start met kwaliteitsvol onderwijs! De materialen die we hieronder vernoemen bouwen verder op wat in het referentiekader voor onderwijskwaliteit staat beschreven. Ook de beschrijving van de schoolcontext binnen het Prodia-model biedt inspiratie om elementen van fase 0 en 1 te bevragen, op zoek te gaan naar positieve en veranderbare factoren en die te optimaliseren.

 

Reflecteer samen met je team!
Wil je reflecteren over de kwaliteit van brede basiszorg of verhoogde zorg? Gebruik dan onze reflectievragen:

 

Oefen aan de hand van casussen
In de leermodules rond fase 0 en 1 binnen de protocollen gedrag en emotie en cognitief functioneren kunnen jij en jouw team aan de hand van casussen jullie kennis en vaardigheden verder versterken.

 

Duik in de sleutelelementen
Constructief samenwerken, beeldvorming en behoeften en aanpak bepalen zijn belangrijke sleutelelementen. Hieronder verwijzen we naar praktisch bruikbare materialen uit onze protocollen die jullie kunnen inspireren/handvatten kunnen geven. Vergeet zeker ook niet het cyclisch handelen en evalueren, hiervoor verwijzen we door naar ROK en materialen van de netgebonden pedagogische begeleidingsdiensten.

 

Constructief samenwerken in het zorgcontinuüm

Beeldvorming: hoe kijken we naar de leerling?

Behoeften en aanpak bepalen

Prodiabrief Constructief Samenwerken

Handelingsgericht werken

Leermodule Zorgcontinuüm

Leermodule HGW-uitgangspunten

Prodiabrief : bijlage gesprek

Observeren (ABC-schema)

Schema Ontwikkelingsaspecten en Omgevingsinteractie NCJ

Ondersteunende materialen bij het verzamelen van informatie

Factoren van achterstelling binnen onderwijs

Prodiabrief : We stellen scherp op Gedrag en Emotie

Prodiabrief : Kleuters @ Prodia

Leermodule CF: Hoe kijken naar CF?

Kennisclip Cognitief Functioneren

Kennisclip Mindset

Kennisclip Signalen herkennen van cognitief sterk functioneren

Breinontwikkeling bij adolescenten - Use it or lose it

Leermodule G&E : Hoe kijken naar gedrag?

Beschermende factoren bij gedrags-, depressieve en angstproblemen/stoornissen

Checklist signalen meertalige leerlingen

Spellingsprinicipes en foutenanalyse

Effectief onderwijs

Opvoedings-, onderwijs- en ondersteuningsbehoeften opsommen

Tips bij het opstellen van maatregelen

Aanpak van een aantal specifieke problemen in het SO

Herstellend tweegesprek

Miniwijzer SoVa

Kinderen stimuleren om een nieuwe taal te verwerven

Aanvulling krachtige leeromgeving (wiskunde)

Info en materialen per protocol

 

Benieuwd naar de inhoud van fase 0 en 1? Klik dan hier door naar de pagina’s van de verschillende protocollen: