Lezen & Spellen

Het Specifiek Diagnostisch Protocol Lezen en Spellen is onderverdeeld in zes belangrijke delen:

  • Brede basiszorg : Hoe kan een school elke leerling kansen geven om zich op vlak van lezen en spellen op eigen tempo te ontwikkelen?
  • Verhoogde zorg : Hoe kan een school omgaan met leerlingen die meer zorg nodig hebben bij lezen en/of spellen?
  • UItbreiding van zorg : Wanneer en hoe loopt een CLB een handelingsgericht diagnostisch traject bij een leerling met lees- en/of spellingsproblemen?
  • Individueel aangepast curriculum : Hoe wordt de zorg uitgebouwd voor een leerling met een verslag?
  • Theoretisch deel : Uit welke theoretische achtergrond over leren lezen en spellen, de ontwikkeling van lezen en spellen, lees- en spellingsproblemen en dyslexie kan ik putten om zorg te bieden aan leerlingen?
  • Bijlagen : Welke concrete tools of bijkomende informatie kunnen handig zijn?  (zie Materialendatabank , kies type materiaal 'Bijlage' en protocol 'Lezen en spellen')

 

Aanvullingen

 

Aan de slag

 

Links