Welkom bij Prodia

Het project protocollering diagnostiek (Prodia) streeft naar een meer gestandaardiseerde en kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding binnen een continuüm van zorg. Onze focus ligt op handelingsgerichte diagnostiek.

Vanuit een brede kijk op het functioneren van de leerling in zijn context gaan we gericht informatie verzamelen en bepalen wat er nodig is om vooropgestelde doelen te bereiken. Binnen het CLB kunnen alle disciplines gebruik maken van de denkkaders en materialen van Prodia.

Het zorgcontinuüm geeft handvatten aan scholen en CLB om zorg voor leerlingen kwaliteitsvol uit te bouwen. Het is bedoeld ter ondersteuning en inspiratie. Klik op de verschillende fasen en ontdek meer.

Het Algemeen Diagnostisch Protocol beschrijft hoe het zorgcontinuüm vorm kan krijgen in de praktijk. De Specifieke Diagnostische Protocollen illustreren dit op verschillende domeinen. Klik op de protocolspin en duik in de protocollen. 

Ben je op zoek naar concreet materiaal en wil je meteen aan de slag? Ga naar onze aan-de-slagpagina met materialendatabank.