Protocol Wiskunde

Voldoet een leerling die percentiel 10 haalt op een lees-, spelling- of rekentest aan het achterstandscriterium voor een diagnose dyslexie of dyscalculie?

Ja. Hoewel in de protocollen het achterstandscriterium voor zowel dyslexie als dyscalculie geformuleerd is als een score ‘beneden’ percentiel 10, kan ook bij leerlingen met een score ‘gelijk aan’ percentiel 10 een diagnose gesteld worden. Bijvoorbeeld voor het LVS-VCLB zijn dit leerlingen die een score halen in de E-zone. Een cut-off is steeds een vrij arbitrair gegeven. Het verschil tussen ‘gelijk aan’ of ‘kleiner dan’ percentiel 10 zal slechts minuscuul zijn.

Pagina's

Abonneren op RSS - Protocol Wiskunde